Договір публічної оферти

Представлений Договір Публічної Оферти виступає офіційною пропозицією торгової марки «2english» (далі – «Продавець») щодо укладання угод купівлі-продажу (далі – «Договір») з Покупцем у дистанційному режимі, тобто через канал інтернет-магазину згідно з умовами розміщеної в інтернет-магазині продавця (далі – «Сайт») публічної оферти.

Факт оплати Покупцем послуг Продавця на підставі умов чинного Договору відповідно до актуальних на момент здійснення покупки термінів та цін, зазначених на Сайті, вважається підтвердженням безумовного та повного прийняття Замовником умов пропозиції Продавця.

Терміни та визначення

Даний Договір оперує наступними поняттями та термінологією:

1.1. Оферта / Публічна оферта / Договір – текст документа, розміщеного у відкритому доступі в мережі інтернет на Сайті Продавця за адресою: https://2english.com/offer/ (включаючи всі додатки та виправлення).

1.2. Замовник / Покупець – користувач Сайту, який здатний і бажає здійснити Акцепт Договору (щодо порядку укладання Оферти) або вже вчинив Акцепт Договору (щодо виконання укладеної Оферти).

1.3. Купівля / Замовлення – умови, на яких Продавець надає Покупцю Послуги, попередньо узгоджені обома Сторонами Договору, перераховані на конкретних сторінках Сайту або в Особистому кабінеті та необхідні для укладення Договору.

1.4. Договір – документ про оплатне надання Послуг, який укладається між Продавцем та Покупцем на підставі умов чинної Оферти.

1.5. Послуги – послуги консультаційно-інформаційного характеру щодо проведення онлайн-тренінгів та дистанційних курсів з вивчення англійської мови.

1.6. Тренінг – заняття, що проводиться Консультантом у дистанційному форматі за допомогою залучення власного або стороннього програмного забезпечення (ПЗ) відповідно до завдань та тематики обраного курсу.

1.7. Тариф – актуальна вартість Курсів та Тренінгів, що формується Продавцем та вказана на сторінці Сайту за адресою: https://2english.com/prices/

1.8. Інтерактивний курс – комплекс матеріалів інформаційно-навчального характеру, представлений в електронному вигляді та призначений для вивчення англійської мови самостійно.

1.9. Розмовний Клуб – групове заняття, що проходить між учнями та Консультантом протягом 60 хвилин у віддаленому форматі (онлайн).

1.10. Консультант – особа, яка проводить Тренінги та курирує Розмовні Клуби.

1.11. Розклад – графік, згідно з яким проводяться Тренінги та який Покупець обирає самостійно за допомогою використання спеціальної форми на Сайті або узгоджує з Продавцем каналами електронного зв'язку.

1.12. Акцепт Оферти – безумовне та повне прийняття Покупцем Публічної Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у чинній Оферті та визначальних укладання Договору між Продавцем та Покупцем.

1.13. Сайт – електронний інформаційний ресурс, доступний в Інтернеті за адресою: https://2english.com (Включаючи всі його піддомени).

1.14. Особистий кабінет – один із розділів Сайту, до якого кожен Замовник отримує доступ після здійснення процедури реєстрації/авторизації. В Особовому кабінеті вказується та зберігається персональна інформація Покупця, історія оформлення Замовлень, статистична інформація про покупки, актуальний стан Особового рахунку, форма отримання повідомлень.

1.15. Особистий рахунок – вичерпні дані про зараховані покупцем та списані в рамках надання послуг, згідно з Договором, грошові кошти. Доступ до Особового рахунку відкривається Покупцем під час реєстрації/авторизації на Сайті.

1.16. У цій Публічній Оферті можуть бути використані також терміни та поняття, не визначені пунктом першим Договору. У разі трактування визначення здійснюється виходячи з тексту Публічної Оферти. За відсутності можливості чіткого трактування терміну необхідно керуватися його трактуванням на підставі:

1.16.1. Документів, що утворюють Договір між Продавцем та Покупцем.

1.16.2. Законодавством України.

Акцепт оферти та укладання договору

2.1. Акцепт Оферти Покупцем формує Договір на умовах Оферти між Продавцем та Покупцем згідно зі ст. № 641 та 642 Цивільного Кодексу України.

2.2. Акцепт Оферти реалізується Покупцем виходячи з виконання комплексу нижче перелічених дій:

2.2.1. Вибір та оформлення Покупки за допомогою засобів програмного забезпечення, які представлені на сайті Продавця.

2.2.2. Зарахування коштів на користь Продавця за придбані Послуги.

2.3. Договір набирає чинності на момент отримання Продавцем Акцепту Публічної Оферти.

2.4. На підставі представленої Публічної Оферти Продавець та Покупець мають право укладати необмежену кількість Договорів.

Предмет договору

3.1. Відповідно до Договору Продавець зобов'язаний надавати Замовнику Послуги самостійно або через залучених консультантів відповідно до розміщених на Сайті Замовлень. Покупець зобов'язаний отримувати та оплачувати Послуги, отримані від Продавця/Консультантів на умовах чинної Оферти.

3.2. Обсяг, термін та ціна на Послуги, а також будь-які інші необхідні умови надання Послуг визначаються на підставі інформації, наданої Покупцем Продавцю при оформленні Замовлення.

3.3. Тарифи на послуги (проведення дистанційних курсів, тренінгів), що надаються Продавцем, доступні на Сайті Продавця за адресами https://2english.com/lessons/ та https://2english.com/prices/. Діючі тарифи використовуються для точного розрахунку вартості конкретної послуги на момент здійснення покупки.

Порядок надання послуг

4.1. Надання Продавцем Послуг реалізується виключно за умов повної попередньої оплати Замовлення Покупцем у попередньо встановлених порядках.

4.2. З метою надання Послуг згідно з пунктами Договору Продавець має право залучати до роботи третіх осіб (далі – Консультантів).

4.3. З метою наглядної демонстрації особливостей та логіки викладання Консультанту Покупець отримує доступ до відео-прикладів проведення Тренінгів, а також вступний безкоштовний Тренінг сумарною тривалістю до півгодини.

4.4. Тривалість одного Тренінгу складає до 1-ї години (шістдесяти хвилин) або перевищує вказаний час в залежності від Курсу та тривалості занять, що визначається безпосередньо Замовником.

4.5. Спрямованість, формат та зміст Тренінгів встановлюються Консультантами у відповідності до особистих уподобань та вимог Покупця.

4.6. Зі змістом, програмою, форматом подачі та тривалістю дистанційних курсів можна ознайомитись на відповідних сторінках Сайту.

4.7. Після покупки або бронювання Тренінгу згідно з Розкладом його неможливо скасувати або перенести. У цьому випадку Покупець погоджується з тим, що Тренінг проходитиме згідно з Розкладом, незалежно від присутності Покупця.

Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов'язаний надавати Покупцю Послуги у повній відповідності до умов Договору та норм українського законодавства.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Призупинити надання Послуг у ситуації порушень Покупцем пунктів, передбачених у Договорі, а також у будь-яких інших ситуаціях, передбачених чинним законодавством України.

5.2.2. В односторонньому форматі відмовити Покупцю у наданні Послуг у ситуаціях, передбачених законодавством України та/або умовами, представленими Публічною Офертою.

5.2.3. Продавець має право обмежити або зовсім заборонити можливість купівлі або бронювання Тренінгів за 3 години до старту Тренінгу згідно з Розкладом.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Оплачувати замовлені Послуги у зазначені строки та в повному розмірі.

5.3.2. Перевіряти наявність нових повідомлень, що надходять від Продавця, в Особистому кабінеті та електронною поштою, вказаною Покупцем під час укладання Договору.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Укласти Договір про надання Продавцем Послуг з метою участі у дистанційних курсах/тренінгах третіх осіб. У цьому контексті до зазначеної третьої особи переходять усі обов'язки та права Покупця.

5.4.2. В односторонньому форматі відмовитись від виконання умов Договору в ситуаціях, передбачених чинним українським законодавством та/або представленою Публічною Офертою.

5.4.3. Скасувати або перенести Індивідуальний Тренінг (private lesson) не пізніше ніж за 4 години до його початку. В іншому випадку, Тренінг вважається пройденим та послуги такими, що були надані у повному обсязі.

Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Відповідно до Договору, вартість Послуг формується відповідно до чинних Тарифів на дистанційні Тренінги та Курси, які постійно актуалізуються та вказані на відповідних сторінках Сайту за адресами https://2english.com/prices/ та https://2english.com/lessons/. Підсумкова ціна Послуг розраховується в залежності від обраного Покупцем Курсу, його тривалості та кількості тренінгів.

6.2. Оплата Курсів здійснюється Покупцем через внесення авансу на користь Продавця у розмірі 100% вартості Послуг, що надаються.

6.3. Покупець зобов'язується зараховувати оплату не пізніше ніж за 4 (чотири) години до запланованого Тренінгу і не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин до моменту початку онлайн-курсу.

6.4. Замовник отримує можливість вносити оплату відразу за пакет тренінгів, який може складатися з 5 (п'яти) або 20 (двадцяти) тренінгів – залежно від обраного онлайн-курсу.

6.5. Покупець має право скористатися перевагами пакетних пропозицій та сплатити Тренінг зі знижкою, вказаною на Сайті. Замовник також може скористатися знижками на онлайн-курси, які надає продавець у рамках відповідних Курсів.

6.6. Тарифи на тренінги, що діють в момент оформлення замовлення, залишаються незмінними для всіх куплених тренінгів протягом 6 місяців. У випадку, коли Замовник змінює умови Договору щодо тривалості Тренінгу/Курсу, тарифи на Послуги змінюються у відповідність до актуальних цін.

6.7. Усі розрахунки, передбачені Договором, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначений розрахунковий рахунок Продавця або за допомогою доступних на Сайті послуг оплати.

6.8. Покупець повністю виконує свої фінансові зобов'язання перед Продавцем у момент надходження на рахунок Продавця коштів у встановлених розмірах (для безготівкового розрахунку) або з моменту надання Покупцем інформації про оплату Послуг за допомогою вибраного платіжного сервісу.

6.9. Покупець зобов'язується ознайомитися з відомостями про куплені та проведені Тренінги, а також сумою внесених та списаних фінансових коштів на користь оплати Тренінгів згідно з пунктами Договору. Таку інформацію наведено в Особистому кабінеті Замовника.

6.10. У разі порушення Покупцем термінів використання Тренінгів, який становить 12 місяців з дати покупки, Продавець не здійснює перерахунок оплати, а також має право відмовити Покупцю в наданні Послуг, а Особовий рахунок Покупця може бути анульований, без повернення коштів.

6.11. Фінансові кошти, внесені на рахунок Покупця та призначені для оплати Тренінгів (узгоджених, але не проведених з вини Замовника), не повертаються та не можуть бути перенесені в рахунок оплати інших Послуг.

6.12. Вартість послуг, що надаються Продавцем, може коригуватися у відповідності до кон'єктури ринку. Інформація про всі зміни відображається на сторінках сайту. Продавець не має права змінювати вартість Послуг для конкретних Покупців у разі, коли Покупець уклав Договір та здійснив оплату Послуг в установленому порядку.

6.13. Оплачені Покупцем Послуги можуть бути зараховані у вигляді умовного (віртуального) рахунку в Особистому кабінеті Покупця. Після здійснення покупки будь-якої Послуги на Сайті, кошти не підлягають поверненню, перерахунку чи перенесенню на інші Послуги Сайту. Але можуть бути передані третій особі за допомогою переказу умовних коштів у Особовому кабінеті Покупця.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконані/неналежно виконані зобов'язання, прописані у Договорі відповідно до актуального законодавства України.

7.2. У випадках регулярного або грубого порушення пунктів цієї Оферти Продавець залишає за собою право заблокувати доступ користувача до Сайту, видалити його Особистий кабінет, припинити надання Покупцю Послуг та відмовити у підписанні нових угод на умовах Публічної Оферти.

7.3. Оферта передбачає, що Покупець усвідомлює факт того, що Продавець не може нести відповідальність за працездатність комп'ютерних засобів через використання яких Замовник отримує Послуги, а також за надання послуг зв'язку.

7.4. Продавець не несе відповідальності за виконання зобов'язань з боку Покупця або їхнє часткове невиконання – незалежно від причин та обставин їх невиконання.

7.5. У разі, якщо Продавець не може виконати своїх зобов'язань, з будь-яких причин, відповідальність Продавця обмежується відшкодуванням Покупцю фінансових збитків у сумі, розміри якої не можуть перевищувати вартості сплачених, але не використаних Послуг згідно з Договором.

Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Обидві сторони Договору повністю звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання взятих на себе зобов'язань у разі причин, спричинених непереборними силами, що виникли після укладання Договору. Серед таких обставин можна виділити:

  • стихійні лиха;
  • природні, техногенні, промислові катастрофи;
  • терористичні кампанії;
  • військові дії;
  • прийняття органами влади державного чи місцевого рівня нормативно-правових актів, що включають повну заборону або часткові обмеження щодо діяльності Сторін;
  • інші обставини, які неможливо передбачити заздалегідь або запобігти, але такі, які унеможливлюють виконання пунктів Договору Сторонами.

8.2. У разі настання вищезгаданих обставин, викликаних непереборною силою і які стали перешкодою на шляху до виконання пунктів Договору, терміни надання обома Сторонами взятих на себе раніше зобов'язань переносяться у відповідність з часом дії подібних обставин, включаючи час, необхідний для усунення наслідків, але не більший, ніж 60 (шістдесят) календарних днів. Коли зазначені обставини діють довше за зазначений період, Договір втрачає чинність.

Термін дії та зміни оферти

9.1. Ця Публічна Оферта набуває чинності з моменту публікації її тексту на Сайті Продавця та актуальна до моменту її відкликання Продавцем.

9.2. Продавець має право вносити будь-які зміни до умов Оферти або відкликати її на власний розсуд. Інформація про зміни/відкликання документа надається Покупцям за допомогою розміщення на Сайті, направленням повідомлення до Особистого кабінету або на електронну/поштову адресу, вказану Покупцем під час реєстрації.

9.3. У разі відкликання документа або внесення змін до його тексту, коригування набирають чинності в момент доведення про це інформації до Покупця, якщо інші терміни набуття чинності Оферти не визначені Продавцем.

9.4. Продавець має право затверджувати, змінювати та доповнювати обов'язкові для сторін пункти Оферти на власний розсуд.

Термін дії, зміна та розірвання договору

10.1. Договір набирає юридичної сили в момент Акцепту Публічної Оферти Покупцем і діє до моменту:

  • повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань згідно з умовами Договору;
  • дострокового розірвання угоди.

10.2. У випадку, коли Продавець змінює/відкликає Оферту під час дії Договору, Договір та всі документи діють на умовах Публічної Оферти в останній редакції.

10.3. Договір розривається:

10.3.1. З ініціативи Покупця у разі відмови від виконання умов Договору частково або повністю шляхом надсилання на електронну пошту Продавця відповідного повідомлення. Договір припиняє дію повністю або частково через 1 (один) день з моменту його отримання продавцем.

10.3.2. З ініціативи Продавця у разі відмови від виконання умов Договору частково або повністю шляхом надсилання на електронну пошту Покупця відповідного повідомлення. Договір припиняє дію повністю або частково після 3 (трьох) днів з моменту його відправлення.

Інші умови

11.1. Передача обов'язків та прав Покупця, передбачених за Договором, неможлива без попередньої згоди Продавця. У цьому Продавець має право передавати свої права, прописані у Договорі, без згоди Покупця. Будь-яка поступка/передача прав, яка порушить умови пункту 11.1 цієї Публічної Оферти, вважається недійсною.

11.2. Спори щодо окремих пунктів Оферти або Договору вирішуються в попередньому претензійному порядку. У разі недосягнення Сторонами повної згоди, суперечка підлягає її передачі та розгляду в судовому порядку (за місцем юридичного розміщення Продавця).

11.3. Обидві сторони Договору зобов'язуються взаємно не розголошувати отримані конфіденційні дані, а також відомості, надані Сторонами згідно з виконанням пунктів Договору, не розголошувати таку інформацію будь-якій третій Стороні без отримання попередньої письмової згоди Сторони, яка надала конфіденційні дані.